Vastuullisuus lähtee sisältä – se on sosiaalista vastuuta ja yrityskulttuurityötä


Vastuullisuus ei ole vain ilmastokriisin hidastamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Vastuullisuuteen liittyy kiinteästi oikein toimimisen kulttuuri, vastuullinen johtajuus ja esimerkiksi organisaation eettisten pelisääntöjen ja arvojen konkretisointi. Moni organisaatio ja asiantuntija puhuu näistä sosiaalisen vastuun termin alla. Toisaalta yrityskulttuurityötä saatetaan tehdä monessa organisaatiossa sanoittamatta sen yhteyttä vastuullisuuden alle laisinkaan.

Mihin kehykseen sisäinen työ ikinä laitetaankaan, sen hyödyt ovat kiistattomat. Hyvinvoiva ja vahvan keskinäisen luottamuksen ja arvostuksen omaava, merkityksellistä työtä yhdessä tekevä työyhteisö tuottaa enemmän myös viivan alle esimerkiksi luovuuden lisääntymisen, toimeenpanokyvyn parantumisen ja työkuorman hallittavuuden kautta.

On valtava riski kertoa olevansa vastuullinen yritys tai organisaatio, jos yrityksen sisäiset asiat ovat pahasti retuperällä tai organisaatiokulttuurissa katsotaan läpi sormien epäeettistä toimintaa.

Olenkin joskus päätynyt suosittelemaan yritykselle vastuullisuus-termin muuttamista muuksi – esimerkiksi ympäristövastuuksi – mahdollisia mainekarikoita ehkäistäksemme. Toki olen myös suositellut samaan hengenvetoon, että eettisten pelisääntöjen muotoilu voisi olla paikallaan. Moni organisaatio on tehnyt ison matkan vastuullisuustyössään myös sisäisesti, vaikkei siitä työstä kerrotakaan ulos niin innokkaasti. Paitsi jotkut, kuten tamperelainen liini markkinoinnin toimisto Unfair ja Kotipizza.

Kerro aina Kotipizzasta!

Yksi vaikuttavaa vastuullisuustyötä vuosia tehneistä yrityksistä on Kotipizza. Olen ottanut tavoitteeksi kertoa jokaisessa koulutuksessani Kotipizzan vastuullisuustyöstä. Etenkin olen kertonut siitä, miten tärkeää ketjun kuntoon laittaneen Tommi Tervasen mukaan oli alussa saada kaikki yrittäjät mukaan muutokseen ja näkemään jo pieniäkin edistysaskelia. Tervanen on puhunut sisäisen viestinnän, kannustuksen, johtamisen ja yksittäisten yrittäjien kohtaamisen tärkeydestä  vaikuttavasti esiintymisissään erilaisissa tapahtumissa vuosien varrella.

Törmäsin mainioon kirjoitukseen Kotipizzan kulttuurityöstä. Matkaa on taitettu yrityskulttuuritoimisto Leidenschaftin kanssa esimerkiksi kirkastaen arvojen mukaan toimimista työarjessa. Ja samaan aikaan on kehitetty pitsojen raaka-aineiden vastuullisuutta, alihankintaketjua, tuulivoimaa ja tietenkin itse liiketoimintaa. Minusta Kotipizza on kaikella tapaa mainio esimerkki siitä, mitä kaikkea vastuullisuus ja sen kehittäminen tarkoittaa ja miten se näkyy lopulta myös brändin vastuullisuusmielikuvassa. Ai niin ja tosiaan tuo Unfair on tehnyt Kotipizzan kanssa myös hommia strategiaviestintään liittyen!

Hyvikset tykkää tehdä töitä hyvisten kanssa ja siksipä sisäinen vastuullisuustyö tuottaa hyötyjä myös asiakasrajapintaan.

Siksi sosiaalisen vastuullisuuden kehittäminen ja avaaminen kannattaa – se auttaa erottautumaan niistä, jotka vielä miettivät kannattaako niihin yrityskulttuurihommiin lähteä.

(Tähän yrityskulttuuriin liittyy muuten oleellisesti organisaation ihmiskuva, josta kirjoitin syksyllä 2021. Se on Leidenscaftinkin mukaan yksi yrityskulttuurin neljästä kulmakivestä. Ne kolme muuta on lueteltu täällä.)

 

Marja Kurkela
21.3.2022