Miksi vastuullisuustyöhön pitää osallistaa ja miksi se ei voi olla vain viestinnän duuni? 


Lyhyesti: Otsikon kysymys sisältää myös vastaukset. Pidemmin alla. 

Vastuullisuustyö tarvitsee taakseen koko organisaation sisäisen ymmärryksen ja omistajuuden, jotta siitä voidaan viestiä uskottavasti ulkomaailmaan. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että vastuullisuustyön tekemiseen on tärkeää osallistaa tavalla tai toisella koko organisaatio.

Miten lähtisin eteenpäin:

  1. Kysely aiheesta koko organisaatiolle (tarvittaessa räätälöidään kysymykset tarkemmin erilaisille sisäisille ryhmille heidä ennakkotietona perusteella) 
  2. Olennaisuusanalyysi 
  3. Yhteenveto olennaisuusanalyysista ja sen validointi kohderyhmilä (ulkoiset ja sisäiset) 
  4. Olennaisuusanalyysissä esiin nousseiden tärkeimpien teemojen yhteenveto ja validointi johdon ja muiden erityisesti asiaan liittyvien ryhmien kanssa 
  5. Vastuullisuustyön tulevaisuuden etappien kiteytys ja kytkentä isompiin kokonaisuuksiin (esim. SDG tai organisaatiossa käytössä olevat laatujärjestelmät) 

Jotta organisaationne pystyy lunastamaan vastuullisuusohjelman lupaukset, pitää vastuullisuusohjelman teossa olla mukana kaikki keskeiset sidosryhmät – etenkin oman sisäinen.

Usein törmää siihen, että vastuullisuustyö on tehty sisäisenä harjoituksena niin, että se on ollut vain muutaman ihmisen harteilla. Toinen tapa on taas niin, että se on kyllä ollut johdon agendalla, mutta työntekijöitä ei ole otettu mukaan sen tekoon.

Molemmat tavat tuottavat tilanteen, jossa organisaatio ei koe vastuullisuusohjelmaa omakseen. Tästä johtuen myös tulokset uhkaavat jäädä laihoiksi. Vastuullisuusihminen jää yksin ja joutuu perustelemaan tekemisiään organisaatiossa joka suuntaan.

Osallisuustutkimuksesta tiedetään, että ihmisen on helpompaa osallistua ja kokea omistajuutta jostain, missä on ollut itse mukana. Siksi sitä on helppoa suositella myös vastuullisuustyön perusperiaatteeksi.

Marja Kurkela
31.5.2021