Mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi sen pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia?


Vastuullisuus tarkoittaa vastuun ottamista ympäröivän yhteiskunnan, yhteisöjen ja luonnon hyvinvoinnin lisäämisestä. Strateginen vastuullisuus on tämän vastuullisuuden systemaattista ja tavoitteellista johtamista organisaatio ytimestä käsin, johdon toimesta.

Vaikuttavinta strategisesta vastuullisuudesta tulee ottamalla tavoitteelliseen työhön mukaan organisaation sidosryhmät ja asettamalla lähtökohdaksi jatkuva oppiminen ja kehittyminen sekä mahdollisimman suuri avoimuus ja läpinäkyvyys. Valmiiksi vastuullisuudessa ei tulla koskaan. 


Osa ongelmaa vai osa ratkaisua?


Olemme ihmiskuntana valtavien haasteiden edessä, mutta samaan aikaan meillä on kaikki mahdollisuudet näiden haasteiden selättämiseen. Pitää vain päättää, miten sen teemme ja ryhtyä tekoihin. Strateginen vastuullisuus on sitä, että olemme miettineet, miten sen sijaan, että olemme vain osa ongelmaa, alammekin ratkoa ongelmia omalta osaltamme. 

Ihan jokainen toimija voi päättää olla myös osa ratkaisua – ensin ihan pienesti, mutta kasvaen. Tähän tarvitaan vastuullisuuden strategista johtamista. On ymmärrettävä nykytilanne (vastuullisuuskartoitus), jotta nähdään, mistä ponnistamme ja osaamme määrittää tavoitteet tekemisellemme.

 

Olennaisuusanalyysi estää takertumasta lillukanvarsiin 

Vastuullisuudessa tärkeintä on, että ymmärrämme, mikä on oman organisaation vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan, yhteisöihin, yksilöihin ja ympäristöön. Tekemällä olennaisuusanalyysin, pääsemme ymmärrykseen siitä, missä suhteessa eri asiat ovat toisiinsa ja mikä on merkityksellisintä kokonaiskuvan kannalta.

Kyse on siis siitä, että ymmärrämme missä piilevät suurimmat vaikutuksemme. Tähän tarvitsemme sidosryhmiämme niin organisaation ulkopuolelta kuin sisältä. Vastuullisuuden olennaisuusanalyysin perusteella voimme esimerkiksi päätyä siihen, että luomme organisaatiollemme eettisen ohjeiston, kuten teki Tapaus tai että avamme vaatelainaamon, josta asiakkaamme voivat ostamisen sijaan lainata vaatteitamme, kuten tekee Uhana.

Vastuun kantaminen peilataan aina kestavään kehitykseen ja sen kolmeen ulottuvuuteen: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen. YK:n Sustainable Development Goals (SDG) antaa hyvän viitekehyksen ymmärtää oman organisaation roolia globaalien haasteiden ratkaisussa. 

Onko teillä jo kirkasta se, miten olette osaltanne ratkomassa ongelmia – niitä oleellisimpia? 

Marja Kurkela
31.5.2021