Loistava vastuullisuusviestinnän määritelmä


Oletteko kuulleet parempaa vastuullisuusviestinnän määritelmää kuin tämä tässä alla? Minä en!

”Ihanteellisesti vastuullisuusviestintä merkitsee aitoa dialogia, osallistujien yhtäläisia viestinnällisiä taitoja, vallankäytön asetelmien sivuun asettamista, vapaata informaation jakamista ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä.”

Vastuullisuusviestinnän tutkija Meri Frig ja tutkijatohtori Niina Uusitalo kirjoittivat näin vastuullisuusviestinnän neljän periaatteen kuvaamisen yhteydessä ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry verkkotilaisuudessa kesäkuun alussa. Tuohon on sisäänkirjoitettuna ajatus siitä, että vastuullisuus ja siitä viestiminen muotoutuu yhteisessä dialogissa, eikä tapahdu vain ylhäältä alaspäin – organisaatioista sidosryhmiin.

Neljä Frig & Uusitalon nimeämää periaatetta ovat:

  1. Vastuullisuusviestintä syntyy yhteistyönä
  2. Vastuullisuusviestintä antaa tilaa
  3. Vastuullisuusviestinnän lupaukset on todennettava
  4. Vastuullisuusviestintä on keskeneräistä

Näihin periaatteisiin tuntuu oikein hyvältä nojata. Usein vastuullisuusviestinnän aloittamista lykätään ihan liian pitkään kun koetaan, ettei vielä ole valmista. Kannustan aloittamaan jostain ja haalimaan ympärille luottohenkilöitä tueksi sekä vastuullisuuden, että viestinnän kentältä.

Oikeastaan ainoa asia, mikä on hyvä varmistaa ennen viestimistä, on olennaisuus

Se tarkoittaa sitä, että yhdessä oman henkilöstön sekä sidosryhmien kanssa pysähdytään hetkeksi pohtimaan asioiden mittakaavaa ja oman liiketoiminnan tai toimintaympäristön haasteita ja tulevaisuuden näkymiä suhteessa kestävän kehityksen ulottuvuuksiin. Eli kysytään:

Olemmeko olennaisten ongelmien ratkaisemisen äärellä vastuullisuustyössämme?

Vaikka esimerkiksi hyväntekeväisyystyöllä on edelleen tärkeä sija maailman tekemisessä paremmaksi paikaksi, ei se 2020-luvulla enää voi olla uskottavan vastuullisuustyön keihäänkärkiä. Vaikuttava vastuullisuustyö ottaa huomioo kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvutta, eli ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ja tunnistaa sen jälkeen sen, mihin juuri meillä on mahdollisuudet eniten vaikuttaa.

Ps. Tässä Viestijä vastuullisuuden muutosagenttina -tapahtumassa  julkaisiin myös aivan aiheen ja ajan ytimessä oleva tutkimusjulkaisu Vastuullinen viestintä Procomma Academic, joka on vapaasti ladattavissa verkosta. Siitä löytyy myös koko Frig & Uusitalo koko artikkeli. Suosittelen tutustumaan!

Marja Kurkela
8.6.2021